Helmar van de politie

“Ik ben Helmar, operationeel specialist A bij het Basisteam Scheveningen bij de politie. Ik leg de verbinding tussen het beleid en de werkvloer. In 2020 ben ik de kuststrook ‘ingerold’. Ik heb de ellende van die zomer meegemaakt, de start van de aanpak en hoe we er nu voor staan. Ik heb veel contact de gemeente en haar handhavers, en ook met bewoners, ondernemers.

Elke week luister ik naar hun ervaringen, zoals over de overlast die op de Strandweg was. Ook vanuit de politie adviseren we deze af te sluiten in de zomer. Daarnaast dachten we mee over een goede aanpak voor de problemen met foutgeparkeerde deelscooters.

Ik merk duidelijk een verbetering met 2020. We gaan nooit alles oplossen, maar een consequent beleid voeren, kaders stellen en daar streng op handhaven is een haalbare methode. In de zomer hebben we een Team Toezicht Kust van 24 politieagenten, dat zich helemaal richt op de Haagse kuststrook. Mijn rol is om het beleid op orde te krijgen, zodat de politie zich kan richten op de zaken die het belangrijkst gevonden worden. Door goed samen te werken met de handhavers van de gemeente geven we elkaar rugdekking, maar duiken we niet allemaal op dezelfde taak. Zo kan de politie zich bezighouden met de openbare orde en drugsproblematiek en de handhavers met leefbaarheid.

Door goed samen te werken met de handhavers van de gemeente geven we elkaar rugdekking, maar duiken we niet allemaal op dezelfde taak.

Om de overlast op Scheveningen te beperken, probeer ik buiten de kaders te denken en op een andere manier de problemen aan te pakken. Neem nu de hard optrekkende auto’s met een herrie-uitlaat. Die veroorzaakten nogal wat overlast op de Westduinweg en andere wegen in Scheveningen! We hebben daarom aan de gemeente gevraagd een noise patrol aan te schaffen. Dat is een door het Openbaar Ministerie erkend apparaat dat het maximale geluidsniveau van een voertuig meet. Kom je boven de wettelijke grens, dan kost je dat 450 euro. Soms moet het voertuig ook hersteld en opnieuw gekeurd worden. Je mag dan echt de weg niet meer op en het kost je handenvol geld om je voertuig te herstellen. Deze aanpak heeft direct effect op de ervaren overlast en directe gevolgen voor de overlastgever. Er is daarom in 2022 een tweede noise patrol bijgekomen. Zo zie ik het graag!”