Toekomstvisie

Samen met ondernemers en bewoners maakte de gemeente een toekomstvisie. Hoe ziet Scheveningen Bad er in 2040 uit?

Hoe ziet Scheveningen Bad er in 2040 uit? Hoe kom je er? Hoe is het om er te wonen, werken en te ontspannen? Bewoners, ondernemers en professionals die vanuit hun deskundigheid meedachten, bogen zich in de 2e helft van 2021 over deze vragen. Hun dromen, wensen en verwachtingen staan in de ontwerptoekomstvisie. 

Samen richting geven aan de toekomst

Deze ontwerpvisie is op 11 januari 2022 door het college van B en W naar de gemeenteraad gestuurd en vrijgegeven voor bredere participatie. Midden 2022 is een aantal bewoners- en ondernemersorganisaties, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden op bepaalde punten om advies gevraagd.

Tijdens een bijeenkomst op 19 oktober 2022 op de pier bespraken zo’n 70 deelnemers de thema’s in rondetafelsessies. Aan elke thematafel zat een bredere vertegenwoordiging van onder meer lokale bewoners en ondernemers, overheid en bedrijfsleven. De 5 thema’s waren:

  • mobiliteit
  • wonen
  • ruimte
  • economie
  • veiligheid

Alle gesprekken hebben de ontwerpvisie verrijkt, maar er werden ook dillema’s en belangenverschillen duidelijk. Over deze dillema’s spreekt de gemeente in het 1e kwartaal van 2023 met een vertegenwoordiging van belanghebbenden en experts nog verder. Ook vraagt de gemeente jongeren om hun mening.

Raadsbesluit

Met deze aanvullingen gaat de ontwerptoekomstvisie Scheveningen Bad in het 2e kwartaal van 2023 naar de gemeenteraad voor besluitvorming.