Toekomstvisie

Samen met ondernemers en bewoners is een toekomstvisie gemaakt. Hoe ziet Scheveningen badplaats er in 2040 uit? 

Hoe ziet Scheveningen badplaats er in 2040 uit? Hoe kom je er? Hoe is het om er te wonen, werken en recreëren? Bewoners, ondernemers en professionals die vanuit een bepaalde deskundigheid meedachten, bogen zich in de tweede helft van 2021 over deze vragen. Hun dromen, wensen en verwachtingen zijn vervat in de ontwerptoekomstvisie. 

Samen oppakken 

De visie is op 11 januari 2022 door het college vrijgegeven en aan de gemeenteraad gestuurd. In het najaar van 2022 gaat een advies- en consultatieronde van start. De gemeente vraagt daarbij een aantal bewoners- en ondernemersorganisaties, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden in Scheveningen op een aantal punten om advies. Aan de hand hiervan kan de visie verder worden uitgewerkt. Daarnaast vinden er rondetafelgesprekken plaats om te kijken hoe één en ander gezamenlijk kan worden opgepakt. De ontwerptoekomstvisie Scheveningen Bad vormt samen met de resultaten van de advies- en consultatieronde de uiteindelijke toekomstvisie.