Werkgroep Veilig en Leefbaar Scheveningen

De werkgroep denkt en praat mee over het actieplan en andere zaken, zoals de Toekomstvisie.  

Zo’n 50 bewoners en ondernemers denken en praten mee over het actieplan. Dat doen ze in de werkgroep Veilig en Leefbaar Scheveningen. Deze werkgroep werd in de winter van 2020 opgericht. In 2022 is via de nieuwsbrief een oproep geplaatst om nieuwe bewoners en ondernemers de kans te geven mee te praten. Ook zitten er nu vertegenwoordigers van elke bewonersorganisatie in de kuststrook in de werkgroep. 

Belangrijke rol 

In 2021 heeft de werkgroep een belangrijke rol gespeeld in het maken van het actieplan. In 2022 kijkt de werkgroep mee bij het uitvoeren van het actieplan: gaat het goed, werkt het plan? Of moet er nog iets anders of meer gedaan worden? De werkgroep heeft ook een belangrijke rol bij het maken van de nieuwe toekomstvisie. Hiermee is in 2021 begonnen. De werkgroep komt in 2022 in totaal 4 keer bij elkaar. Een deel van de werkgroep kijkt tijdens het strandseizoen iedere dinsdagochtend samen met vertegenwoordigers van de gemeente en politie terug op hoe het in het weekend daarvoor gegaan is. Ook kijken ze gezamenlijk vooruit. Op basis daarvan kunnen er eventueel aanvullende maatregelen of acties genomen worden.