Werkgroep Veilig en Leefbaar Scheveningen

De werkgroep denkt en praat mee over het actieplan en andere zaken, zoals de Toekomstvisie.  

In 2023 denken en praten zo’n 50 bewoners en ondernemers denken en praten mee over het actieplan. Ook zitten er nu vertegenwoordigers van elke bewonersorganisatie in de kuststrook in de werkgroep. Dat doen ze in de werkgroep Veilig en Leefbaar Scheveningen. Deze werkgroep werd in de winter van 2020 opgericht. 

Belangrijke rol 

De werkgroep speelt een belangrijke rol in het maken van het actieplan. In 2023 kijkt de werkgroep mee bij het maken en uitvoeren van het actieplan: gaat het goed, werkt het plan? Of moet er nog iets anders of meer gedaan worden? De werkgroep heeft ook een belangrijke rol bij het maken van de nieuwe toekomstvisie. Hiermee is in 2021 begonnen. De werkgroep komt in 2023 in totaal 3 keer bij elkaar. Een deel van de werkgroep kijkt tijdens het strandseizoen iedere dinsdagochtend samen met vertegenwoordigers van de gemeente en politie terug op hoe het in het weekend daarvoor gegaan is. Ook kijken ze gezamenlijk vooruit. Op basis daarvan kunnen er eventueel aanvullende maatregelen of acties genomen worden. 

Impressie evaluatie werkgroep bijeenkomst november 2022

Werkgroep VL Werkgroep VL
Werkgroep VL Werkgroep VL