Duindorp

De levendige wijk Duindorp ligt aan zee en duingebied. In de wijk zijn veel organisaties en verenigingen actief.

Skyline Duindorp

Duindorp is een overzichtelijke wijk met zo’n 5.800 bewoners. De wijk heeft duingebied aan 3 kanten. Aan de 4e kant vormen het afwateringskanaal en de nieuwbouw op het voormalige Norfolkterrein de grens van de wijk. Duindorp is een kwetsbare wijk waar hard wordt gewerkt aan de aanpak van sociale en economische problemen.

Duindorp

Wijkgrens 
De wijkgrens van Duindorp loopt van het Markenseplein en de Duivelandsestraat, langs een deel van de Nieboerweg en een deel van de Houtrustweg. De wijkgrens die de gemeente aanhoudt is die van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

 

Wijknieuws en activiteiten

Icoon Wijkagenda

Wijkagenda Duindorp

Duindorp heeft sinds 2020 een eigen wijkagenda. In deze wijkagenda staan de belangrijkste verbeteringen voor de wijk. Bewoners, ondernemers, samenwerkingspartners en medewerkers van de gemeente bepaalden samen wat het meest belangrijk is. Zij voeren samen de verbeteringen uit voor de komende 4 jaar.

Bekijk het Actieplan Duindorp waarin de thema’s uit de wijkagenda zijn opgenomen.

In de wijk

Bewonersorganisatie

Het Wijkberaad Duindorp komt op voor de belangen van alle Duindorpers. De bewonersorganisatie zet zich samen met wijkpartners actief in voor een prettige buurt om in te leven.

Ga naar de pagina

Wijkcentrum Het Trefpunt

Bewoners kunnen iedere dag terecht in wijkcentrum Het Trefpunt in de Tesselsestraat. Naast verschillende activiteiten heeft Het Trefpunt een mooie ontmoetingsruimte.

Ga naar de pagina

Welzijn Scheveningen

Welzijn Scheveningen is voor alle inwoners van stadsdeel Scheveningen. Welzijn Scheveningen heeft een Servicepunt XL in wijkcentrum Het Trefpunt.

Ga naar de pagina

Kinderwerk

Het Kinderwerk van Welzijn Scheveningen is er voor alle kinderen in Duindorp van 4 tot en met 10 jaar. De activiteiten zijn Het Kinderwerk in wijkcentrum Het Trefpunt.

Ga naar de pagina

Jongerenwerk

De jongerenwerkers organiseren activiteiten voor jongeren tussen de 10 en 21 jaar in de verschillende wijkcentra. Zij kunnen ook helpen bij het regelen van allerlei zaken.

Ga naar de pagina

Wijkagent Duindorp

Iedere wijk heeft 1 of meerdere wijkagenten. De wijkagent is het 1e aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk.

Ga naar de pagina

Platform De Duindorper

Online platform De Duindorper brengt initiatieven samen en informeert bewoners van Duindorp over wat er allemaal te doen is in de wijk.

Ga naar de pagina