Duttendel en Wittebrug

De monumentale villawijk Duttendel en Wittebrug heeft met het Westbroekpark, Hubertuspark en de nieuwe Scheveningse Bosjes veel groen. 

De monumentale villawijk wijk Duttendel en Wittebrug wordt omgeven door groen en duinen. De wijk met zo’n 2.200 inwoners bestaat uit het nieuwere deel Duttendel, het historische deel Witteburg en een deel van Oostduinen. Karakteristiek voor de wijk zijn onder andere de Scheveningse gevangenis en sportpark Klein Zwitserland. 

Wijkgrens 
De wijkgrens van Duttendel en Wittebrug loopt van de Zwolsestraat langs de Van Alkemadelaan, Pompstationsweg, Badhuisweg, Cremerweg, Haringkade, Koninginnegracht, Hubertusviaduct, Waalsdorperweg, Oud Waalsdorperweg, door Oostduinen tot aan het eind van het Zwarte Pad, door het Oostduinpark en de Harstenhoekweg. De wijkgrens die de gemeente aanhoudt is die van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Wijkagenda Duttendel en Wittebrug
Iedere wijk in Den Haag krijgt een wijkagenda met daarin de belangrijkste verbeteringen voor de komende 4 jaar. De wijkagenda wordt opgesteld en uitgevoerd door de mensen die in de wijk wonen of werken, de gemeente en belangrijke partijen in de wijk. Het opstellen van de wijkagenda duurt ongeveer 8 maanden. Duttendel en Wittebrug krijgt voor eind december 2023 een wijkagenda. 

Wijknieuws en activiteiten

In de wijk

Duttendel Wittebrug Wijkvereniging

Duttendel Wittebrug Wijkvereniging zet zich in voor een fijne wijk om in te wonen en te leven. Ook het behoud van het karakter van de wijk hoort hierbij.

Ga naar de pagina

Welzijn Scheveningen

Welzijn Scheveningen is voor alle inwoners van Scheveningen. Maatschappelijk werkers en jeugdwerkers helpen bewoners die een steuntje kunnen gebruiken.

Ga naar de pagina

Groencommissie

Wijkvereniging Duttendel en Wittebrug werkt samen met stadsdeelkantoor Scheveningen aan meer groen in de wijk.

Ga naar de pagina

Commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening

Wijkvereniging Duttendel en Wittebrug en Bewonersorganisatie Noordelijk Scheveningen hebben samen een commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening (VRO). Zij overlegt regelmatig met de gemeente.

Ga naar de pagina

Wijkagent Duttendel en Wittebrug

Iedere wijk heeft 1 of meerdere wijkagenten. De wijkagent is het 1e aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk.

Ga naar de pagina