Geuzen- en Statenkwartier

Het Geuzen- en Statenkwartier is een levendige wijk met brede lanen en statige huizen. In de wijk wonen veel expats.

Geuzen- en Statenkwartier

Het Geuzen- en Statenkwartier is een levendige wijk met brede lanen en statige huizen. In de wijk wonen zo’n 10.600 mensen, waaronder veel expats. De Fred is een geliefd en exclusief winkelgebied dat bezoekers trekt van binnen en buiten Den Haag. Het deel van het Geuzenkwartier tot en met de Van Boetzelaerlaan valt onder de wijk Geuzen- en Statenkwartier.

Geuzen- en Statenkwartier

Wijkgrens
De wijkgrens van het Geuzen- en Statenkwartier loopt van de Van Boetzelaerlaan langs de Cornelis de Wittlaan, Stadhouderslaan, Eisenhowerlaan, Roosevelt plantsoen, Scheveningseweg, Duinstraat, Doornstraat en Vissershof. De wijkgrens die de gemeente aanhoudt is door stadsdeelkantoor Scheveningen samen met alle bewonersorganisaties bepaald.

Wijkagenda Geuzen- en Statenkwartier
Iedere wijk in Den Haag krijgt een wijkagenda met daarin de belangrijkste verbeteringen voor de komende 4 jaar. De wijkagenda wordt opgesteld en uitgevoerd door de mensen die in de wijk wonen of werken, de gemeente en belangrijke partijen in de wijk. Het opstellen van de wijkagenda duurt ongeveer 8 maanden.

De wijkagenda van het Geuzen- en Statenkwartier wordt voor december 2023 opgesteld. Hiervoor wordt onder andere een vragenlijst uitgezet om te achterhalen welke thema’s bewoners het belangrijkst vinden in de wijk. Meer informatie volgt. Heeft u vragen? Mail dan naar wijkagendasscheveningen@denhaag.nl.

Wijknieuws en activiteiten

Icoon Wijkagenda

Wijkagenda Geuzen- en Statenkwartier

Geuzen- en Statenkwartier krijgt in 2023 een wijkagenda. In de wijkagenda staan de belangrijkste verbeteringen voor de wijk 4 jaar. Bewoners, de bewonersorganisatie, ondernemers en wijkpartners worden betrokken bij het maken en realiseren van de wijkagenda. 

In de wijk

Wijkoverleg Statenkwartier

Het Wijkoverleg Statenkwartier wil bewoners verbinden. Het wijkoverleg organiseert verschillende activiteiten.

Ga naar de pagina

Welzijn Scheveningen

Welzijn Scheveningen is voor alle inwoners van Scheveningen. Maatschappelijk werkers en jeugdwerkers helpen bewoners die steun kunnen gebruiken.

Ga naar de pagina

De Buurtkamer

De Buurtkamer in de Doornstraat 415 is de huiskamer van de buurt. Het is een plek om elkaar te ontmoeten, een praatje te maken en samen dingen te doen.

Ga naar de pagina

Buurtenergie Statenkwartier

Vereniging Buurtenergie Statenkwartier (BES) zet zich in om de wijk duurzamer te maken. BES informeert en stimuleert bewoners om maatregelen te nemen die het energieverbruik verminderen.

Ga naar de pagina

Groencommisie

Het wijkoverleg stimuleert initiatieven om meer groen in de wijk te planten. Hiervoor zijn veel initiatieven en projecten om bij aan te sluiten.

Ga naar de pagina

Wijkagent Noordelijk Scheveningen

Iedere wijk heeft 1 of meerdere wijkagenten. De wijkagent is het 1e aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk.

Ga naar de pagina

Buurt Whatsapp Team

Het Buurt Whatsapp Team Statenkwartier heeft Whatsappgroepen om de veiligheid en buurtpreventie in het Statenkwartier te verbeteren. Zo’n 25 straten doen mee.

Ga naar de pagina

Winkelstraten

De Frederik Hendriklaan, Aert van der Goesstraat en Willem de Zwijgerlaan zijn binnen en buiten Den Haag bekend. De meeste ondernemers zijn aangesloten bij de bedrijven investeringszone (BIZ) de Fred.

Ga naar de pagina