Duinoord tekent nieuw convenant bewonersorganisaties

Woensdag 19 april 2023 ondertekenden voorzitter Gerard Lucius, penningmeester Loek van Noort en stadsdeeldirecteur Mendy van Veen het ‘Convenant Bewonersoverleg Duinoord’. Het tekenmoment vond plaats voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering plaats in het Trefcentrum.

Duinoord is de 4e wijk in Scheveningen met een nieuw convenant bewonersorganisaties. Een convenant is een document met afspraken waar organisaties hun handtekening onder zetten. De afspraken gaan over hoe de organisaties met elkaar omgaan.

Waarom een convenant

De bewonersorganisatie en de gemeente vinden het belangrijk om deze afspraken te maken. In de afspraken staat wat de organisaties willen en hoe ze dat gaan doen. Er staat ook in dat de organisaties letten op de ontwikkelingen in de wijk.

Elke bewonersorganisatie in de stad krijgt een convenant. Het convenant is 1 kalenderjaar geldig en wordt in overleg verlengd.