Een groener Tesselseplein: start werkzaamheden 

Maandag 16 januari 2023 starten de werkzaamheden op het Tesselseplein. Er komt meer ruimte voor groen. De werkzaamheden duren maximaal 4 weken.

Het Tesselseplein blijft gewoon bereikbaar. 2 parkeerplaatsen zijn tijdens de werkzaamheden niet te gebruiken.

Inspraak
In juni 2022 bezochten veel bewoners de informatiekraam op het Tesselseplein. Hier bekeken zij de 1e schetsontwerpen. Hun vragen, wensen en ideeën deelden zij met medewerkers van de gemeente. De gemeente verwerkte deze reacties zo veel mogelijk in het ontwerp.  

tesselseplein