Themamaand Duinoord: adopteer ondergrondse containers

‘Een schone wijk’ staat op de wijkagenda Duinoord. September 2022 stond in het teken van het adopteren van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC‘s). Eind september waren er 33 ORAC-adoptanten. 

Alle ORAC’s hebben een sensor die meet hoe vol ze zijn. Als de ORAC’s die bij elkaar staan voor 80% vol zijn, worden ze automatisch ingepland om te legen. Vaak werkt dit goed, maar soms gaat het mis omdat er een vuilniszak of iets anders klem zit. Als iemand dan een zak naast de ORAC’s plaatst, doen anderen dit vaak automatisch ook. Zo wordt het steeds vuiler op straat.

Wat doet u 

Duinoord heeft 50 ORAC-locaties met 2 of 3 ORAC’s bij elkaar. Van de 50 locaties waren er eind september 33 geadopteerd. Voor de andere 17 locaties en de milieustraat bij het Verhulstplein zoekt de gemeente nog adoptanten. Op de kaart hebben de locaties een nummer. Locaties met een vinkje hebben een ORAC-adoptant. Als adoptant houdt u de ORAC’s op 1 locatie in de gaten. En helpt u de ruimte eromheen netjes te houden.

Meld u aan 

Helpt u ook mee? Mail naar milieuscheveningen@denhaag.nl en geef het nummer door van de ORAC-locatie die u wilt adopteren. 

Wat gebeurde er nog meer 

Behalve het zoeken naar ORAC-adoptanten waren er andere activiteiten zoals:  

  • verspreiden folders en posters  
  • 2 keer vuiljutten (schoonmaken) in de wijk samen met de Vuiljutters en BIT Duinoord
  • 2 handhavingsacties gericht op bijplaatsingen  
  • aandacht voor de acties op de website en sociale media

Problemen en overlast melden 

Is er een probleem of overlast bij een ORAC-locatie? Bijvoorbeeld omdat de containers vol zijn of er afval naast staat? Dan is het fijn dat u dit meldt. Melden kan makkelijk via scheveningenmeldt.nl.

ORAC-adoptant worden in een andere wijk?

Ook in andere wijken kunt u een ORAC-locatie adopteren. Dit kan door het online formulier in te vullen.