Sweelinckplein Fleurt Op

Stichting Vrienden van het Sweelinckplein maakten samen met een bureau een plan voor een nieuwer, groener en veiliger Sweelinckplein. Dit was in opdracht van de gemeente. Bewoners konden op dit plan reageren. Deze reacties kwamen in het definitieve plan ‘Sweelinckplein Fleurt Op’.

Dit zijn de verbeteringen:

  • Aan de ‘kopse kanten’ zijn de bosschages en de bovenste laag van de oude grond weggehaald. Hierdoor blijft het plein overzichtelijk en veilig. Dit was een wens van de bewoners.
  • In het voorjaar van 2022 maakte de gemeente het laatste plantenvak aan de kant van de Waldeck Pyrmontkade. Ook knapte ze de bestrating rond het plein op en kapte ze de bolacacia’s. Hier kwamen magnolia’s voor in de plaats.
  • Er zijn in totaal 3 nieuwe verkeersdrempels. 2 aan de kant van de Koningin Emmakade en 1 aan de kant van de Waldeck Pyrmontkade. Het was al een wens van de gemeente om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit is geen onderdeel van plan ‘Sweelinckplein Fleurt Op’. Het werk is wel gecombineerd.

Vervolg
Het geld van de gemeente is niet genoeg voor het uitvoeren van hele plan. De Stichting Vrienden van het Sweelinckplein kijkt ook naar andere financieringsbronnen. Heeft u ideeën, neem dan contact op met Stichting Vrienden van het Sweelinckplein via: info@vrienden-vh-sweelinckplein.nl.