Zorgvliet tekent nieuw convenant bewonersorganisaties

Woensdag 8 februari 2023 ondertekenden voorzitter Carsten de Koning, secretaris Jan Nicolai van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet en stadsdeeldirecteur Mendy van Veen het ‘Convenant Stichting Wijkoverleg Zorgvliet’.

Zorgvliet is de 1e wijk in Scheveningen met een nieuw convenant bewonersorganisaties. Een convenant is een document met afspraken waar organisaties hun handtekening onder zetten. De afspraken gaan over hoe de organisaties met elkaar omgaan.

Waarom een convenant

De bewonersorganisaties en de gemeente vinden het belangrijk om deze lijst te maken. In de lijst staat wat de organisaties willen en hoe ze dat gaan doen. Er staat ook in dat de organisaties letten op de ontwikkelingen in de wijk. Als er extra afspraken zijn tussen het stadsdeel en de bewonersorganisatie komt dat ook in deze lijst.

Elke bewonersorganisatie in de stad krijgt een convenant. Het convenant is 1 kalanderjaar geldig en wordt in overleg verlengd.