Noordelijk Scheveningen

De wijk Noordelijk Scheveningen ligt tussen het strand en de duinen. De wijk heeft veel groen en bebouwing die uiteenloopt van oude villa’s tot moderne hoogbouw.

Kitesurfers Noorderstrand Scheveningen
Icoon Wijkagenda

Wijkagenda Noordelijk Scheveningen

Noordelijk Scheveningen krijgt in 2023 een wijkagenda. In de wijkagenda staan de belangrijkste verbeteringen voor de wijk 4 jaar. Bewoners, de bewonersorganisatie, ondernemers en wijkpartners worden betrokken bij het maken en realiseren van de wijkagenda. 

Noordelijk Scheveningen heeft met de wijken Belgisch Park, inclusief Rijslag en een deel van Oostduinen, zo’n 10.000 bewoners. De wekelijkse markt in winkelstraat de Stevinstraat, de tramremise en het Huis van Bewaring (gevangenis) kenmerken de wijk.

Noordelijk Scheveningen

Wijkgrens
De wijkgrens loopt van de Scheveningseslag langs de Rotterdamsestraat, Neptunusstraat, Haringkade, Cremerweg, Badhuisweg, Pompstationsweg, Van Alkemadelaan, Zwolsestraat, Harstenhoekweg, door een klein deel van Oostduinen tot aan het eind van het Zwarte Pad, over het Zwarte Pad en de Strandweg. De wijkgrens die de gemeente aanhoudt is door stadsdeelkantoor Scheveningen samen met alle bewonersorganisaties bepaald.

Wijknieuws en activiteiten

In de wijk

Bewonersoverleg Noordelijk Scheveningen

Bewonersoverleg Noordelijk Scheveningen (BNS) zet zich in voor de belangen van wijkbewoners. Het overleg richt zich vooral op sociale en culturele zaken. De wijkorganisatie informeert bewoners over belangrijke zaken die in de wijk spelen.

Ga naar de pagina

Buurt Interventie Team

Het is belangrijk dat bewoners van Noordelijk Scheveningen zich veilig voelen in de wijk. Om hieraan bij te dragen wandelen vrijwilligers van het Buurt Interventie Team (BIT) door hun eigen buurt. Misstanden geven zij aan de gemeente door via een app.

Ga naar de pagina

Commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening

Bewonersorganisatie Noordelijk Scheveningen en Wijkvereniging Duttendel en Wittebrug hebben samen een commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening (VRO). Zij heeft regelmatig overleg met de gemeente.

Ga naar de pagina

Groencommissie

De groencommissie zet zich in om het groen in de wijk te beschermen, te houden en waar mogelijk uit te breiden en te verbeteren.

Ga naar de pagina

Welzijn Scheveningen 

Welzijn Scheveningen is voor alle inwoners van Stadsdeel Scheveningen. Maatschappelijk werkers en jeugdwerkers steunen bewoners die dit kunnen gebruiken.

Ga naar de pagina

Wijkwinkel

In de wijkwinkel in de Gentsestraat worden van maandag tot en met vrijdag tal activiteiten georganiseerd door de commissie Welzijn Senioren.

Ga naar de pagina

Wijkagent Noordelijk Scheveningen

Iedere wijk heeft 1 of meerdere wijkagenten. De wijkagent is het 1e aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk.

Ga naar de pagina

Winkelstraten

In Noordelijk Scheveningen zijn 2 winkelstraten. De Gentsestraat en de Stevinstraat. De ondernemers in deze en omliggende straten werken samen om het winkelgebied aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoek. De meeste ondernemers zijn aangesloten bij de bedrijven investeringszone (BIZ) Belgisch Park.

Ga naar de pagina

Gasvrij Scheveningen

De energiecoaches van Gastvrij Scheveningen helpen inwoners bij het duurzamer maken van hun woning. Zij geven gratis advies.

Ga naar de pagina