Toekomstbestendig Scheveningen-Dorp

De gemeente Den Haag werkt nu en de komende jaren hard aan de toekomst van Scheveningen-Dorp. Zo wordt er op dit moment gewerkt aan een infiltratiesysteem in de Keizerstraat en de omliggende straten. De Badhuisstraat krijgt ook een nieuw riool en bovendien een volledige nieuwe inrichting. Ook de entrees van Scheveningen-Dorp worden aangepakt.  
 
Voor de Kop van de Keizerstraat is een nieuw ontwerp gemaakt die de aansluiting met de boulevard verbetert. Bij de Duinstraat gaat een rotonde de verkeersveiligheid verbeteren. Er spelen ook nog verschillende vergroeningsprojecten in de wijk én er is een nieuwe toekomstvisie voor de Keizerstraat gemaakt.  
 
Kortom, Scheveningen-Dorp is volop in beweging. De meeste projecten zijn onderdeel van de wijkagenda Scheveningen-Dorp 2021-2025.

De realisatie van deze projecten biedt nieuwe kansen, maar brengt ook overlast met zich mee. De gemeente probeert met een gebiedsgerichte aanpak de projecten meer in samenhang te brengen en zo de overlast voor bewoners, ondernemers én bezoekers in de wijk zoveel mogelijk te beperken. In deze speciale uitgave krijgt u een overzicht van de geplande projecten. 

Voorlopige planning uitvoering projecten

  1. Aanleg infiltratiesysteem Keizerstraat e.o.                       oktober 2022 – half 2023
  2. Vergroeningsprojecten Keizerstraat e.o.                            2024 – december 2024
  3. Nieuwe visie op toekomst Keizerstraat  –                          april 2023 – juni 2025
  4. Nieuwe inrichting en riolering Badhuisstraat                  eind 2023 – zomer 2024
  5. Duinstraat-Scheveningseweg: aanleg rotonde               zomer 2024 – voorjaar 2025
  6. Aansluiting kop Keizerstraat op boulevard                       begin 2025 – juni 2025
  7. Wijkagenda Scheveningen-Dorp                                         2021-2025