Rik, nautische handhaver

Rik: ‘We zijn de ogen in de haven en rondom de kades’

‘Ik ben Rik, een van de nautische handhavers. Wij houden toezicht vanaf het water op kust, haven en kades. De functie staat in de kinderschoenen; het is ontdekken wat werkt. We waarschuwen en verbaliseren zo nodig zwemmers in de haven en rondom boten, controleren op illegaal staandwantvissen en bekijken gevaarlijke situaties zowel in de haven als voor de kuststrook. We kunnen bijvoorbeeld een boot met drugs aantreffen en schakelen dan natuurlijk meteen de politie in.’ 

We zijn vooral de ogen in de haven en rondom de kades. We observeren, signaleren en handhaven waar nodig. Zo kijken we of vislijnen geen gevaar vormen voor surfers.

‘Wij werken nauw samen met de havendienst. Zij delen hun kennis en wij treden op. Waar ik extra op let, is de terugkoppeling bij een melding, zodat bewoners weten wat er met hun melding gebeurt. Handhaven is best lastig, maar als je in gesprek blijft, word je een bekende in de buurt. Hierdoor heb ik nog meer plezier in mijn werk.’