Toegankelijkheidsverklaring

Deze site is goed bruikbaar voor mensen met een functiebeperking. We proberen te voldoen aan de Europese standaard EN 301 549.

Ervaart u een probleem met de toegankelijkheid van deze website? Neem contact op via online@denhaag.nl.