Van Stolkpark

De groene wijk Van Stolkpark staat bekend om de statige villa’s en brede lanen en is beschermd stadsgezicht.

Scheveningse Bosjes in Van Stolkpark
Icoon Wijkagenda

Wijkagenda Van Stolkpark

Van Stolkpark krijgt in 2023 een wijkagenda. In de wijkagenda staan de belangrijkste verbeteringen voor de wijk 4 jaar. Bewoners, de bewonersorganisatie, ondernemers en wijkpartners worden betrokken bij het maken en realiseren van de wijkagenda. 

Lees meer over de wijkagenda

De groene wijk Van Stolkpark ligt tussen het strand en het centrum. De wijk is aan 3 kanten omgeven door de Scheveningse Bosjes en is beschermd stadsgezicht. De waterpartij is een bekende blikvanger van de wijk. Van Stolkpark heeft ruim 800 bewoners en staat bekend om de statige villa’s en brede lanen.

Van Stolkpark

Wijkgrens
De wijkgrens van Van Stolkpark loopt van de binnenzijde van de Scheveningseweg langs de Ary van de Spuyweg, Kerkhoflaan, Dr. Aletta Jacobsweg, Haringkade, Duinweg en Kanaalweg. De grens die de gemeente aanhoudt is die van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Wijkagenda Van Stolkpark
Iedere wijk in Den Haag krijgt een wijkagenda met daarin de belangrijkste verbeteringen voor de komende 4 jaar. De wijkagenda wordt opgesteld en uitgevoerd door de mensen die in de wijk wonen of werken, de gemeente en belangrijke partijen in de wijk. Het opstellen van de wijkagenda duurt ongeveer 8 maanden. De wijk Van Stolkpark krijgt voor eind december 2023 een wijkagenda.

Lees meer over de wijkagenda

Wijknieuws en activiteiten

In de wijk

Wijkvereniging Van Stolkpark

Wijkvereniging Van Stolkpark zet zich in voor het behoud van een goed woon- en leefklimaat in de wijk Van Stolkpark en de Scheveningse Bosjes. De wijkvereniging houdt zich bezig met thema’s zoals stadsgezicht en grijs, verkeer en groen, veiligheid en het verwelkomen van nieuwe bewoners.

Ga naar de pagina

Beheerdersgroep Scheveningse Bosjes

Beheerdersgroep Scheveningse Bosjes zet zich in voor een mooi, gezond bos. Vrijwilligers voeren kleinschalige en handmatige werkzaamheden uit in de Scheveningse Bosjes, rond de waterpartij en in het Westbroekpark.

Ga naar de pagina

Schoonmaakgroep Scheveningse Bosjes

Enthousiaste buurtbewoners maken regelmatig de Scheveningse Bosjes schoon. Deze opruimacties houden het bos mooi en zorgen ervoor dat mensen actief buiten zijn met andere buurtbewoners.

Ga naar de pagina

Welzijn Scheveningen

Welzijn Scheveningen is voor alle inwoners van Scheveningen. Maatschappelijk werkers en jeugdwerkers bieden ondersteuning helpen bewoners die steun kunnen gebruiken.

Ga naar de pagina

Wijkagent Van Stolkpark

Iedere wijk heeft een of meerdere wijkagenten. De wijkagent is het 1e aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk.

Ga naar de pagina