Opknappen Willem Beukelszoonplein

Het Willem Beukelszoonplein is een van de meest karakteristieke stukjes van Scheveningen-Dorp. Onlangs is het plein helemaal opgeknapt en vergroend door actieve bewoners en het stadsdeelkantoor. Dit verliep als volgt. 

‘Er kwamen veel aanvragen uit de buurt voor meer groen op dit plein’, vertelt Ron, de groenbeheerder van stadsdeel Scheveningen. Daar kon hij zich wel in vinden, maar hier hangt ook een financieel plaatje aan. Zaak dus, om alle wensen goed te inventariseren en te kijken wat haalbaar was. Er werd een werkgroep gestart met Ron, wegbeheerder Casper en twee enthousiaste bewoners. Een van die bewoners is Maarten. Hij weet nog goed hoe het initiatief begon. ‘Toen begin 2020 corona uitbrak, raakten we in de buurt met elkaar in gesprek over wat we met het plein konden doen. Ik stapte vervolgens op de gemeente af.’ 

Maarten kreeg het advies om een buurtparticipatieproject op te starten. Medebewoner Sebastiaan hield daarbij. ‘Ik bracht de wensen van de omwonenden in kaart. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid wilden we zoveel mogelijk materiaal hergebruiken.’ 

Een zieke boom moest weg, maar daar kwam een appelboom voor terug. De bloemen die zouden worden geplant, moesten goed zijn voor bijen en vogels. Een ontwerpbureau tekende drie pleinontwerpen waaruit bewoners konden kiezen.

De samenwerking tussen de bewoners en het stadsdeel ging prima, vinden ze alle drie. ‘De bewoners hebben meegedacht en konden mee ontwikkelen. De betrokkenheid was groot. Ik ben er trots op, vertelt Ron.’ Dat vindt Casper ook. ‘De werkzaamheden duurden een kleine twee maanden. Tijdens het werk hadden we veel contact met bewoners. Sommige dingen waren haalbaar en andere niet. Daarin was iedereen heel realistisch, dus een dikke pluim.’ En de bewoners zelf? ‘Die zijn enorm dankbaar richting het stadsdeelkantoor’, vertellen Maarten en Sebastiaan. 

Bewoners hebben zes grote regentonnen bijgeplaatst om het groen te kunnen sproeien. Voor de verzorging van het plein steken ze samen de handen uit de mouwen. ‘We hebben afgesproken om met elkaar het plein te onderhouden, onkruid te wieden, te schoffelen en water te geven. Naast de werkzaamheden heeft het opknappen van het plein ook de banden met medebewoners sterker gemaakt, vertelt Jeroen.  

Zelf aan de slag met idee voor een plein of straat?
Neem contact op met het stadsdeelkantoor.