Wijkagenda Geuzen- en Statenkwartier 2023-2027 

In 2023 krijgt Geuzen- en Statenkwartier een eigen wijkagenda. Hierin staan de belangrijkste verbeteringen voor Geuzen- en Statenkwartier  voor de volgende 4 jaar. Bewoners, de bewonersorganisatie, ondernemers en wijkpartners helpen mee bij het maken van de wijkagenda. Zij voeren deze ook samen met de gemeente uit. Op deze pagina leest u hoe het maken van de wijkagenda gaat.

Wijkprofiel
Begin 2023 is het wijkprofiel van het Statenkwartier gemaakt (en een deel van het Geuzenkwartier). Hierin staat de belangrijkste informatie over de wijk in cijfers. Van het aantal inwoners en de gemiddelde leeftijd tot overlast, hittestress en de afstand tot supermarkt en school.

In gesprek
In het voorjaar van 2023 praat Ingrid, de projectleider wijkagenda van het stadsdeel, met mensen die in de wijk wonen en/of werken. Deze gesprekken worden meegenomen bij het maken van de wijkspecifieke vragen in de vragenlijst. En bij de presentatie van de resultaten.

Vragenlijst voor bewoners
De vragenlijst is in het voorjaar 2023 klaar. Bewoners worden via een brief in het Nederlands en Engels uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de online vragenlijst invullen. Zo komt er een wijkagenda die zo goed mogelijk bij de wijk past. Dit kan in het Nederlands en Engels. Vindt u het lastig de vragenlijst online in te vullen? Neem dan contact op met Ingrid en u krijgt een papieren versie. Of u krijgt (telefonisch) hulp bij het invullen.

Thema’s en acties
Na de zomervakantie in 2023 zijn de resultaten van de vragenlijst bekend. Deze worden gedeeld met de wijk en partners. De belangrijkste thema’s worden uitgewerkt in acties. De wijkagenda krijgt een regisseur en de thema’s krijgen themahouders. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wijkagenda.

In december 2023 is de wijkagenda Geuzen- en Statenkwartier af.

Heeft u ideeën of wilt u met de projectleider praten over uw wijk? Stuur dan een e-mail naar Ingrid via wijkagendasscheveningen@denhaag.nl

Veelgestelde vragen wijkagenda

wijkoverzicht illustratie

Bekijk het wijkprofiel

In het wijkprofiel Geuzen- en Statenkwartier vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk, ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.