Wijkagenda Noordelijk Scheveningen 2023-2027

In 2023 krijgt Noordelijk Scheveningen een eigen wijkagenda. Hierop staan de belangrijkste verbeterpunten voor Noordelijk Scheveningen  voor de komende 4 jaar. Bewoners, de bewonersorganisatie, ondernemers en wijkpartners worden betrokken bij het maken van de wijkagenda. Als de wijkagenda af is, voeren zij deze ook samen met de gemeente uit. Op deze pagina leest u hoe het opstellen van de wijkagenda verloopt. 

Wijkprofiel
Begin 2023 is het wijkprofiel van Noordelijk Scheveningen gemaakt. Hierin staat de belangrijkste informatie over de wijk in cijfers. Van het aantal inwoners en de gemiddelde leeftijd tot en met ervaren overlast, hittestress en de afstand tot supermarkt en school.  

In gesprek
In het voorjaar van 2023 gaat Vito, de projectleider wijkagenda vanuit het stadsdeel, in gesprek met mensen die in de wijk wonen en/of werken. De inzichten van deze gesprekken worden meegenomen bij het opstellen van de wijk specifieke vragen in de vragenlijst en bij de presentatie van de resultaten van de vragenlijst.  

Vragenlijst onder bewoners
Deze vragenlijst is in het voorjaar 2023 klaar. Iedereen die in de wijk woont wordt via een brief in het Nederlands en Engels uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. Om een wijkagenda te maken die zo goed mogelijk bij de wijk past, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de online vragenlijst invullen. Dit kan in het Nederlands en Engels. Vindt u het lastig de vragenlijst online in te vullen? Neem dan contact op met Vito en u ontvangt een papieren versie of wij vullen hem (telefonisch) samen met u in.  

Thema’s en acties bepalen
Na de zomervakantie zijn de resultaten van de vragenlijst bekend en worden deze gedeeld met de wijk en partners. Daarna worden de belangrijkste thema’s benoemd en uitgewerkt met acties. De wijkagenda krijgt een regisseur en de thema’s themahouders. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de wijkagenda.    

Wijkagenda af
In december is de wijkagenda Noordelijk Scheveningen af.  

Heeft u ideeën of wilt u met de projectleider in gesprek over uw wijk? Stuur dan een mail naar Vito via wijkagendasscheveningen@denhaag.nl

Veelgestelde vragen wijkagenda

wijkoverzicht illustratie

Bekijk het wijkprofiel

In het wijkprofiel Noordelijk Scheveningen vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk, ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.