Wijkagenda

Fijn wonen en werken in de wijk is belangrijk. Om te kijken wat er in vier jaar beter of anders kan, krijgt iedere wijk een wijkagenda. Dit is een plan met de drie belangrijkste verbeterpunten voor de wijk, gemaakt voor én samen met de wijk. 

De betrokkenheid van mensen die in de wijk wonen of werken is onmisbaar. Zij weten het beste wat belangrijk is en wat er in de wijk speelt. Ook de bewonersorganisatie heeft een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de wijkagenda.

Planning wijkagenda’s

Wijken met een wijkagenda

Aankomende wijkagenda’s 2023

  • Noordelijk Scheveningen
  • Geuzen- en Statenkwartier
  • Duttendel en Wittebrug
  • Van Stolkpark
  • Zorgvliet

Zo wordt een wijkagenda gemaakt

Het opstellen van een wijkagenda duurt ongeveer 8 maanden met coördinatie door een projectleider van het stadsdeelkantoor. Een vragenlijst is een vast onderdeel bij het maken van de wijkagenda. Bij het opstellen van de vragen neemt de projectleider ook onderwerpen mee die naar voren komen in gesprekken met partners uit de wijk. Partners zijn bijvoorbeeld de bewonersorganisatie en de wijkagent. 

De projectleider deelt de uitkomsten van de vragenlijst met de wijk. Daarna volgt een uitwerking van mogelijke acties van de belangrijkste thema’s. Dit gebeurt samen met enkele personen of met een grotere groep. De projectleider bepaalt per wijk samen met de wijkorganisatie de vorm. De thema’s en acties worden definitief na een check op haalbaarheid bij de betrokken personen en afdelingen van de gemeente. 

Uitvoering wijkagenda

Wanneer de wijkagenda af is, wordt er een praatplaat van gemaakt. De daaropvolgende vier jaar worden de acties uitgevoerd samen met de wijk. Dit aan de hand van een wijkuitvoeringsplan. De uitvoering is meestal met werkgroepen per thema, waarvoor mensen die in de wijk wonen of werken zich kunnen aanmelden. Er zijn tussentijdse evaluaties om te bespreken of de uitvoering van de wijkagenda goed loopt.