Wijkagenda Duindorp 2020-2024

Meer vertrouwen

Vertrouwen versterken door een betere relatie tussen verschillende bewonersgroepen onderling en tussen bewoners en de overheid.

Acties

Wie zijn er bij betrokken?

Onder andere Hof Wonen, Welzijn Scheveningen, Basisschool de Meerpaal, Basisschool de Tweemaster, Politie, Haagse Hogeschool, gemeente Den Haag.

Positief opgroeien

Versterken van het pedagogisch klimaat. Een omgeving waarin kinderen en jongeren zich goed kunnen ontwikkelen.

Wie zijn er bij betrokken?

Onder andere basisschool de Meerpaal, basisschool de Tweemaster, Welzijn Scheveningen, politie, Haagse Hogeschool, Sporttuin Duindorp, gemeente Den Haag.

Ondersteuning Duindorpers met problemen

Het bieden van nieuwe kansen aan de bewoners met verschillende soorten problemen (multiproblematiek).

Acties

Wie zijn er bij betrokken?

Onder andere Hof Wonen, Welzijn Scheveningen, Parnassia, gemeente Den Haag.

Veilige woon- en leefomgeving

Op meerdere plekken in de wijk is het nodig om de veiligheid te verbeteren, waardoor inwoners hier met meer plezier wonen.

Acties

Wie zijn er bij betrokken?

Onder andere politie, Wijkberaad Duindorp, gemeente Den Haag.

Bekijk het wijkprofiel

Wijkafbeelding Duindorp

In het wijkprofiel Duindorp vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk, ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.