Wijkagenda Duinoord 2021-2025

Samen wonen en leven

Bewoners vinden sociale samenhang belangrijk. Er is een grote bereidheid om zich (nog) vaker in te zetten voor de wijk.

Acties

Wie zijn er bij betrokken?

Bewonersoverleg Duinoord, expats, locals, gemeente Den Haag.

Verkeer

Bewoners noemen verschillende verkeersproblemen waaronder te hard rijden, parkeeroverlast en geluidsoverlast van gemotoriseerde voertuigen.

Acties

Wie zijn er bij betrokken?

Bewonersoverleg Duinoord, gemeente Den Haag.

Een schone wijk

Bewoners hebben overlast van rommel naast restafvalcontainers (ORAC’s).

Acties

Wie zijn er bij betrokken?

Bewonersoverleg Duinoord, gemeente Den Haag.

Winkelstraten

Veel bewoners vinden de Reinkenstraat als winkelstraat belangrijk.

Acties

Wie zijn er bij betrokken?

Bewonersoverleg Duinoord, Vereniging BIZ Winkelgebied Reinkenstraat, gemeente Den Haag.

Verduurzamen

Veel bewoners van Duinoord zijn of willen aan de slag met verduurzamen. Er is behoefte aan meer informatie over de mogelijkheden in het Nederlands en het Engels.

Acties

Wie zijn er bij betrokken?

Bewonersoverleg Duinoord, gemeente Den Haag.

Groen

Wijkbewoners kozen vergroening als belangrijkste thema voor de wijkagenda.

Acties

Wie zijn er bij betrokken?

Bewonersoverleg Duinoord, Stichting vrienden van het Sweelinckplein, gemeente Den Haag.

Speeltuinen

Veel bewoners willen nog meer speeltuinen in de wijk.

Acties

Wie zijn er bij betrokken?

Bewonersoverleg Duinoord, gemeente Den Haag. 

Bekijk het wijkprofiel

wijkprofiel

In het wijkprofiel Duinoord vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk, ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.