Wijkagenda Duinoord 2021-2025 Draad test

Op de wijkagenda Duinoord staan 7 thema’s.

Samen wonen en leven 
Bewoners vinden sociale samenhang belangrijk. Er is een grote bereidheid om zich (nog) vaker in te zetten voor de wijk.

Acties

 

Nieuws

Tekstblok

Acties

Tekstblok

Acties