Wijkagenda Havenkwartier 2022-2026

Verkeersveilige wijk

Bewoners willen dat de overlast van hardrijdende auto’s op de toegangswegen naar de haven vermindert. Daarnaast willen zij dat de overlast van de vele auto’s en bijbehorende parkeeroverlast in de zomermaanden wordt aangepakt. Ook het verbeteren van de verkeersveiligheid in een aantal straten en op kruispunten is belangrijk. 

Acties

Wie zijn er bij betrokken:

Bewonersorganisatie Havenkwartier, gemeente Den Haag, Politie, bewoners 

Groene wijk 

Bewoners willen meer groen in de wijk. Meer groen helpt tegen hittestress, wateroverlast en geluidsoverlast. Ook zorgt het voor meer biodiversiteit en een betere uitstraling van de wijk.

Acties

Wie zijn erbij betrokken:  

Bewonersorganisatie Havenkwartier, gemeente Den Haag, bewoners

Schone wijk

Bewoners vinden een schone wijk belangrijk. Zij willen schone straten zonder hondenpoep. Ook is er aandacht voor het op tijd legen van ondergrondse restafvalcontainers en plaatsen mensen geen (grof)vuil naast de containers.

Acties

Wie zijn er bij betrokken:

 
Bewonersorganisatie Havenkwartier, gemeente Den Haag, bewoners

Sociale wijk

Zelfredzaamheid en het vergroten van de sociale samenhang vinden bewoners belangrijk. Mensen met meerdere problemen zoals armoede, drank- en drugsgebruik, eenzaamheid, psychische problemen én kinderen in een zorgelijke thuissituatie moeten worden geholpen.

Acties

Wie zijn er bij betrokken:

Bewonersorganisatie Havenkwartier, Welzijn Scheveningen, gemeente Den Haag, Lief & Leed Den Haag, bewoners

Veilige wijk

Bewoners willen wonen in een veilige en prettige wijk. Een wijk waarin aandacht is voor geluidsoverlast, jeugdoverlast, drugshandel en andere vormen van criminaliteit. 

Acties

Wie zijn er bij betrokken:

Bewonersorganisatie Havenkwartier, Welzijn Scheveningen, gemeente Den Haag, Woningcorporaties, Politie, bewoners

 

Meedenken of meedoen?

Mail naar wijkagendasscheveningen@denhaag.nl.

Bekijk het wijkprofiel

wijkprofiel

In het wijkprofiel Havenkwartier vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk, ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.