Wijkagenda Scheveningen-Dorp 2021-2025

Burgerparticipatie en informatie

Geïnformeerd zijn is van groot belang als het gaat om prettig wonen in een wijk. Bewoners praten mee en zijn nauw(er) betrokken bij hun wijk. 

Actie

Wie zijn er bij betrokken? 

Wijk Overleg Scheveningen-Dorp, Lief & Leed Den Haag, gemeente Den Haag. 

Een schone en groene wijk

Een schone en mooie omgeving, groen in de wijk, speeltuinen en goede voetpaden dragen bij aan plezierig wonen in de wijk.  

Actie

Wie zijn er bij betrokken?

Wijk Overleg Scheveningen-Dorp, diverse bewoners die zich bezighouden met groen in de wijk, gemeente Den Haag.

Winkelgebied

Een goede winkelstraat is belangrijk voor de levendigheid van een buurt en het maakt de buurt gezellig. Het is belangrijk voor sociale contacten in de wijk.

Wie zijn er bij betrokken?

Wijk Overleg Scheveningen-Dorp, Vereniging BIZ Keizerstraat en Vereniging BIZ Badhuisstraat, gemeente Den Haag.

Welzijn

Prettig wonen in een wijk heeft onder andere te maken met aandacht die er is voor lichamelijke, financiële, emotionele en sociale gezondheid.

Actie

Wie zijn er bij betrokken?

Wijk Overleg Scheveningen-Dorp, Welzijn Scheveningen, gemeente Den Haag.

Het wijkprofiel

wijkprofiel

In het wijkprofiel Scheveningen-Dorp vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk, ondersteund met gegevens en informatie uit de wijk.